EcoFagor

Sürdürülebilir bir geleceğe bağlılığımız. Fagor yeşili sever, sürdürülebilir, verimli ve çevreye karşı sorumludur

Çevreye duyarlı çalışma anlayışına sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple Fagor Endüstriyel Mayıs 2006'da çevresel ISO14001 sertifikası alarak tehlikeli atık yönetimi ve azaltma planı geliştirmiştir.

Sürdürülebilir anlarla geleceğimizi örüyoruz. Araştırmaya, geliştirmeye ve ürünlerde yeniliğe inanıyor ve içinde yaşadığımız gezegene saygılı bir geleceğe yürüyoruz.

Çevreyi korumak için çalışanlarımıza ve ortaklarımıza kirletici ürünlerin kademeli olarak azaltılması konusunda ilham vererek ve enerji ve doğal kaynaklarımızın rasyonel kullanımını teşvik ederek, sürdürülebilir gelecek hedefiyle uyumlu olacağız.

EcoFagor